ความฝัน 

        โลกนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่า… หากมนุษย์นั้นไม่เล่าเรื่องให้แก่กันฟัง … ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ คงไม่สามารถถูกถ่ายทอดส่งต่อไปได้ …​     

         คนทุกคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเสมอ ทว่าทักษะทางการเล่าเรื่องของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางครั้งมันทำให้เรื่องราวที่มีคุณค่าถูกละเลยไป …   

         เราอยากแบ่งปันทักษะการเล่าเรื่องที่เราสนใจศึกษามานับสิบปีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนการละครจนมาเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการเล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปใช้เพื่อส่งต่อคุณค่าของเรื่องเล่าให้แก่สังคมและคนรุ่นต่อไป 

         เรายินดีให้คำปรึกษา และ รับดูแล ในการใช้ความรู้ด้าน Storytelling เพื่อทำประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของ Storytelling Marketing , การเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ซีรียส์ Content ทั้งในเชิงโฆษณา และ วิชาการ รวมถึงการจัดอบรม Art of Storytelling ทั้งในแบบส่วนตัว หรือ ในระดับองค์กร   

ปัจจุบัน

Pastel Theatre เป็นกลุ่มละครเวทีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 จากกลุ่มเพื่อนที่รักในการเล่าเรื่อง

         ผลงานของเราได้รับการมองเห็นจากนักวิจารณ์ศิลปะ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้รับรางวัล บทละครร่วมสมัยยอดเยี่ยม ทั้งจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง และ กระทรวงวัฒนธรรม จากเรื่อง “วันที่สหายพายุกลับบ้าน” จากนั้นก็ยังมีบทละครที่ได้เข้าชิงรางวัลนี้อีกครั้งในเรื่อง “คิมจองอิลตายแล้ว” 

       ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์ผลงานละครเวทีไว้ 9 ผลงาน เรายังสนุก และ มีความรักในการเล่าเรื่อง ยังทดลอง ค้นคว้า หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อมาเล่าเรื่องราวที่เราสนใจอยู่เสมอ 

       เราพร้อมเปิดรับเพื่อนที่ต้องการร่วมเดินทางเพื่อเรียนรู้ และ สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับเรา หากอยากมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานของ Pastel Theatre ด้วยกัน ติดต่อเรามานะครับ 🙂