แบรนด์จะนำเสนอสินค้าได้อย่างไร ? ในยุคที่ผู้ชมเลิกดูโฆษณา…
แบรนด์จะนำเสนอสินค้าได้อย่างไร ? ในยุคที่ผู้ชมเลิกดูโฆษณา…

ทุกวันนี้คุณนั่งดูโฆษณาในเฟซบุ๊คมั้ยครับ? … หลายคนกดข้าม หลายคนมองผ่านไป ไม่ได้สนใจเป็นสาระสำคัญอะไร ในยุคที่สื่อมีให้เลือกเสพย์จำนวนมหาศาล โฆษณากลายเป็นสิ่งที่ “เกินความจำเป็น” และ “ดูยัดเยียด” คนที่เสพย์โฆษณามีจำนวนน้อยลงไปทุกวัน 

โจทย์สำคัญของเอเจนซี่โฆษณาในสมัยปัจจุบัน คือ ทำอย่างไรให้คนดูโฆษณาถ้ายังใช้วิธีคิดแบบเดิมที่ใช้เมื่อ 10 ปี – 20 ปี ที่แล้วอยู่ ก็สื่อสารไม่สำเร็จแน่นอน 

โฆษณาเมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นยังไงครับ ลองย้อนกลับไปดูโฆษณาเก่าๆ กันครับ 

จากโฆษณาข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โฆษณาสมัยก่อนทำนั้นคือการนำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งในสมัยก่อนนั้นใช้การได้อยู่ เพราะผู้ชมยังไม่ได้มีทางเลือกในการรับชมสื่อมากนัก ต่างจากปัจจุบัน 

ดังนั้นในปัจจุบันควรทำอะไร … ผมอยากให้เราคิดโจทย์จากจุดที่ เพียงแค่กลุ่มเป้าหมายสละเวลามารับชมสื่อที่เราสร้างขึ้นนี้ เขาก็สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างในชีวิตได้ แม้จะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา … จากนั้นให้ผลิตภัณฑ์ของเราซ้อนอยู่ด้านหลัง คือ แม้ว่าไม่ใช้เรายังทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เลย ถ้าใช้จะดีขึ้นไปได้อีกขนาดไหน … 

แบรนด์ในยุคปัจจุบันต้องมุ่งเน้นการนำเสนอหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นค่อยนำเสนอ “คุณค่า” ของผลิตภัณฑ์ตามไปครับ วิธีการนี้น่าจะเหมาะสำหรับการสื่อสารกับผู้คนยุคปัจจุบันมากกว่าวิธีแบบเดิมๆ 

ในปัจจุบัน ผมมองเห็นลักษณะการโฆษณาที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีความจริงใจในการนำเสนอ เช่น การโชว์เงินเป็นก้อนๆ เยอะๆ โชว์รถสปอร์ต(ที่ไปเช่าเขามา) โชว์ไลฟ์สไตล์ของพ่อค้า แม่ขาย สิ่งเหล่านี้อาจใช้ได้ผล แต่ไม่ยั่งยืน เพราะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ใคร ซ้ำยังเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นให้สังคมอีกทั้งทางตรงคือการโกหก หลอกลวง หรือ ทางอ้อม คือการทำให้คนยึดติดในวัตถุจนละเลยคุณค่าของตัวเองอีกด้วย 

ทำให้สังคมดีขึ้น เริ่มได้ตั้งแต่การคิดโฆษณาเลยครับ 

ขอให้สนุกกับการเขียนนะครับ 

ใส่ความเห็น

Pui Pastel

นักการละคร / อาจารย์ผู้สอนการเล่าเรื่องในระดับมหาวิทยาลัย